Bestemmingsplan

Vraag direct jouw bod aan

In Nederland is het wettelijk verplicht voor gemeenten om een up-to-date bestemmingsplan te hebben voor hun gehele grondgebied. Dit plan geeft duidelijkheid aan iedereen over de bestemming van een bepaald stuk grond of gebouw. In dit artikel wordt uitgelegd wat een bestemmingsplan is, hoe het eruit ziet en of het gewijzigd kan worden.

Een bestemmingsplan beschrijft welke activiteiten zijn toegestaan in een bepaalde gemeente. Het geeft de bestemming van een perceel of gebouw aan en legt de regels vast over het gebruik van de ruimte. Hierdoor is duidelijk wat er wel en niet gebouwd mag worden op een stuk grond.

Een bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen: de toelichting, de regels en de verbeelding. De toelichting legt uit waarom het plan is opgesteld en bevat informatie over eventuele onderzoeken die zijn uitgevoerd. De regels beschrijven de doeleinden van de gronden en gebouwen en wat er wel en niet is toegestaan op een locatie. De verbeelding is een kaart die de huidige situatie toont.

Het wijzigen van een bestemmingsplan is een ingewikkeld en duur proces. Naar verwachting zal de Omgevingswet vanaf 1 januari 2024 het proces versoepelen. Als je de bestemming van een perceel wilt wijzigen, kun je een verzoek indienen bij de gemeente en uitleggen waarom je dit wilt. Het goedkeuringsproces kan enige tijd duren en de kosten zijn afhankelijk van de gemeente en het aantal uren dat eraan wordt besteed.

Het bestemmingsplan is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl, maar het is ook mogelijk om het bij de gemeente op te vragen.